Trắc nghiệm Sử 12 Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000) 40 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Thiết lập một trật tự thế giới đơn cực để dễ bề chi phối thống trị

B.

Thiết lập trật tự thế giới đa cực

C.

Biến Liên Xô thành đồng minh của mình

D.

Liên kết chặt chẽ với các nước phương Tây và Nhật Bản

A.

Mĩ & các nước đế quốc thực hiện chính sách thù địch , chống Liên Xô & các nước Xã hội chủ nghĩa

B.

Mĩ lôi kéo các nước Đồng minh của mình chống Liên Xô

C.

Chống lại ảnh hưởng của Liên Xô

D.

Phá hoại phong trào cách mạng thế giới

A.

Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược

B.

Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo

C.

Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức 

D.

Định ước Hen-xin-ki

A.

Kế hoạch phục hưng châu Âu

B.

Kế hoạch khôi phục châu Âu

C.

Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu

D.

Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

A.

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

B.

Thắng lợi của các nước Đông Âu và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời

C.

Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

D.

Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc

A.

Cả hai nước đều quá tốn kém và suy giảm "thế mạnh” nhiều mặt

B.

Cả 2 nước muốn hợp tác với nhau để phát triển

C.

Đức, Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh, trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt với Mỹ

D.

Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng. Xô –Mỹ thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình

A.

Cách mạng Việt Nam

B.

Cách mạng Cuba

C.

Cách mạng Trung Quốc

D.

Cách mạng Ấn Độ

A.

Thực tế chưa gây chiến tranh , nhưng chạy đua vũ trang làm cho nhân loại “luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh “thực hiện “đu đưa trên miệng hố chiến tranh “

B.

Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương

C.

Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước

D.

Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới

A.

Từ ngày 9 - 1 - 1972.

B.

Từ cuối những năm 80.

C.

Từ đầu những năm 70

D.

Từ giữa những năm 80.

A.

chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã

B.

Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt ”Chiến tranh lạnh ”để ổn định và củng cố vị thế của mình

C.

khối SEV giải thể

D.

tổ chức Varsava chấm dứt hoạt động

A.

Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt ”Chiến tranh lạnh ”để ổn định và củng cố vị thế của mình

B.

chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã

C.

khối SEV giải thể

D.

tổ chức Varsava chấm dứt hoạt động

A.

Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt ”Chiến tranh lạnh ”để ổn định và củng cố vị thế của mình

B.

chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã

C.

khối SEV giải thể

D.

Tổ chức Varsava chấm dứt hoạt động

A.

Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng

B.

Các cường quốc phải chi một khoản tiền khổng lồ để chế tạo & sản xuất vũ khí

C.

Nhân dân các nước châu Á , châu Phi, chịu bao khó khăn , đói nghèo & bệnh tật

D.

Tất cả các đáp án trên đều đúng

A.

sự ra đời của “Kế hoạch Mácsan”.

B.

sự ra đời của NATO.

C.

Học thuyết Truman ra đời

D.

khối SEV thành lập.

A.

Biện pháp hòa bình.

B.

Biện pháp quân sự.

C.

Biện pháp chính trị.

D.

Biện pháp thương lượng.

A.

Ngày 12 - 3 - 1947.

B.

Tháng 1 - 1949.

C.

Tháng 5 - 1955.

D.

Ngày 4 - 4 - 1949.

A.

Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX

B.

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX

C.

Từ nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX

D.

Từ nửa đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ