Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 3

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô

B.

Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ

C.

Trở thành quốc gia thống nhất

D.

Trở thành quốc gia trung lập

A.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật

B.

Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á

C.

Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

D.

Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á

A.

Quân đội Anh.

B.

Quân đội Liên Xô.

C.

Quân đội Mĩ.

D.

Quân đội Mĩ và quân đội Anh.

A.

Hội đồng Quản thác

B.

Hội đồng kinh tế và xã hội.

C.

Đại hội đồng

D.

Hội đồng Bảo an

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ