Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 4

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Phân chia khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh giữa các nước lớn.

B.

Thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức.

C.

Khẳng định nước Đức trở thành một quốc gia hòa bình và thống nhất.

D.

Tất cả ý trên.

A.

Của Liên Xô

B.

Của Mĩ.

C.

Của Anh.

D.

Của Pháp.

A.

Quy định Trung Quốc cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ.

B.

Cải tổ chính phủ với sự tham gia của Đảng cộng sản và các đảng phái dân chủ.

C.

Trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ.

D.

Tất cả ý trên.

A.

Một phần vùng lãnh thổ phía Tây.

B.

Vùng lãnh thổ phía Đông

C.

Vùng lãnh thổ phía Nam

D.

Vùng lãnh thổ phía Tây Bắc

A.

Giữ nguyên trạng Mông Cổ

B.

Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản

C.

Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức

D.

Mĩ chiếm đóng Triều Tiên

A.

Tháng 12 - 1946.

B.

Tháng 9 - 1946.

C.

Tháng 9 - 1949.

D.

Tháng 10 - 1949.

A.

Ở Nam Á.

B.

ở Trung Đông

C.

Ở Campuchia.

D.

Ở Nam Tư cũ

A.

Vì đây là 3 nước có lãnh thổ lớn

B.

Vì đây là 3 nước có nền kinh tế phát triển

C.

Vì đây là 3 nước có sức mạnh quân sự lớn nhất

D.

Vì đây là 3 nước trụ cột trong cuộc chiến tranh chống phát xít

A.

Trung Quốc

B.

Triều Tiên.

C.

Mông Cổ

D.

Nhật Bản.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ