Bài tập trắc nghiệm 15 phút Nguồn gốc sự sống - Tiến hóa - Sinh học 12 - Đề số 4

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Nguồn gốc sự sống - Tiến hóa - Sinh học 12 - Đề số 4  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sinh học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, đã có sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản.
B.Sự xuất hiện phân tử protein và axit nuclêic kết thúc giai đoạn tiến hóa sinh học. 
C.Các tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vào cuối giai đoạn tiến hóa sinh học.
D.Tiến hóatiền sinh học là giai đoạn từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như hiện nay.
A.

A. Tia tử ngoại, hoạt động núi lửa

B.

B. Phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại

C.

C. Tia tử ngoại, năng lượng sinh học

D.

D. Hoạt động núi lửa, bức xạ Mặt trời.

A.Có thể, vì quá trình đó đã từng xảy ra trong lịch sử phát sinh sự sống
B.Không thể, vì môi trường hiện tại khác xa so với khi trái đất mới hình thành và chất hữu cơ sẽ bị phân hủy
C.Không thể, vì môi trường hiện tại khác xa so với khi trái đất mới hình thành
D.Không thể, vì chất hữu cơ sẽ bị vi sinh vật phân hủy
A.

A. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành các tế bào sơ khai và những tế bào sống đầu tiên

B.

B. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai sau đó là cơ thể sinh vật nhân sơ đầu tiên

C.

C. Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay

D.

D. Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ

A.Sự xuất hiện các đại phân tử hữu cơ
B.Sự xuất hiện các giọt Côaxecva
C.Sự hình thành các hệ tương tác giữa các đại phân tử hữu cơ
D.Sự xuất hiện những mầm sống đầu tiên
A.Cơ chế sao chép của AND
B.Các enzim tổng hợp
C.Sự phức tạp giữa các hợp chất vô cơ
D.Các nguồn năng lượng tự nhiên
A.

Quá trình tiến hoá đã diễn ra theo con đường chủ yếu là đồng quy, tạo thành những nhóm có chung một nguồn gốc

B.

Sự tiến hoá của các nhóm loài diễn ra theo một trong ba hướng, đó là: tiến bộ sinh học, thoái bộ sinh học hoặc kiên định sinh học. Trong đó, tiến bộ sinh học là hướng quan trọng hơn cả

C.

Chọn lọc tự nhiên tiến hành theo những hướng khác nhau từ một dạng ban đầu sẽ đưa đến sự phân li tính trạng

D.

Xét trên phạm vi rộng, toàn bộ các loài sinh vật hiện nay đều có chung một nguồn gốc

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ