Bài tập trắc nghiệm 15 phút Sinh sản hữu tính ở thực vật - SINH SẢN - Sinh học 11 - Đề số 2

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Sinh sản hữu tính ở thực vật - SINH SẢN - Sinh học 11 - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sinh học lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.nhị, cánh hoa, đài hoa.
B.bầu nhuỵ, đài hoa, cánh hoa, nhị và nhuỵ.
C.cánh hoa và đài hoa.
D.bầu nhuỵ và cánh hoa.
A.bầu nhụy img1 noãn img1 túi phôi.
B.bầu nhụy img1 noãn img1 đại bào tử img1 túi phôi.
C.bầu nhụy img1 đại bào tử img1 túi phôi.
D.bầu nhụy img1 túi phôi.
A.của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n
B.của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n
C.của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
D.của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
A.hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội
B.nhân quả 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử
C.nhân của giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử
D.của hai tinh tử với trứng trong túi phôi
A.thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài
B.thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây
C.thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài
D.kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác
A.Chỉ những cây có cùng kiểu gen mới có thể giao phấn cho nhau
B.Hạt phấn của cây nào thụ phấn cho noãn của cây đó
C.Hạt phấn của cây này thụ phấn cho cây khác
D.Hạt phấn của hoa nào thụ phấn cho noãn của hoa đó
A.

         thụ tinh.

B.

         tự thụ phấn.

C.

         thụ phấn.

D.

         thụ tinh kép.

A.cây 1 lá mầm.
B.cây 2 lá mầm.
C.cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.
D.cả 3 phương án trên.
A.có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
B.tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
C.duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
D.hình thức sinh sản phổ biế

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ