Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li độc lập - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 4

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li độc lập - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 4  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sinh học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

         30%

B.

         10%

C.

         25%

D.

         50%

A.

 aaBbdd x AaBbdd và AB/ab x Ab/ab , tần số hoán vị gen bằng 12,5%.

B.

 AaBbDd x aaBbDD và AB/ab x ab/ab , tần số hoán vị gen bằng 25%.

C.

 aaBbDd x AaBbDd và Ab/aB x ab/ab , tần số hoán vị gen bằng 25%.

D.

 AabbDd x AABbDd và Ab/aB x ab/ab , tần số hoán vị gen bằng 12,5%

A.

AaBbCc x aabbcc        

B.

AaBbCc x AabbCc

C.

AaBbCc x AaBbCc        

D.

AaBbCc x AaBbcc

A.

         Aabb (đỏ dẹt) x Aabb (đỏ dẹt).

B.

         AaBb (đỏ tròn) x Aabb (đỏ dẹt).

C.

         aaBb (vàng tròn) x aabb (vàng dẹt).

D.

         Aabb (đỏ dẹt) x aaBb (vàng tròn).

A.

các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.

B.

sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào.

C.

biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối.

D.

các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ