Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 5

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Quy luật phân li - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 5  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sinh học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Phân tích cơ thể lai        

B.

Lai thuận nghịch

C.

Lai phân tích

D.

Tự thụ phấn

A.Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn
B.Bố mẹ đem lai phải thuần chủng
C.Quá trình giảm phân xảy ra bình thường
D.Số lượng cá thể đem lai phải lớn
A.Gen qui định tính trạng nằm trong tế bào chất.
B.Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính.
C.Gen qui định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường
D.Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.
A.Giống nhau hoàn toàn về cấu trúc và vị trí trên NST.
B.Khác lôcut, có thể khác nhau một hoặc vài cặp nuclêôtit.
C.Cùng lôcut, có thể khác nhau một hoặc vài cặp nuclêôtit.
D.Cùng lôcut nhưng cùng quy định một tính trạng
A.

Bố mẹ phải thuần chủng.

B.

Số lượng cá thể con lai phải lớn.  

C.

Alen trội phải trội hoàn toàn.

D.

Quá trình giảm phân của các tế bào sinh dục chín xảy ra bình thường.  

A.

A. phân tích cơ thể lai                     

B.

B. lai thuận nghịch                           

C.

C. lai phân tích

D.

D. tự thụ phấn

A.

Lai tế bào

B.

Lai thuận nghịch.

C.

Lai cận huyết

D.

Lại phân tích

A.

Tính trạng trội át chế tính trạng lặn.  

B.

F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn.

C.

Sự phân li đồng đều của cặp alen trong giảm phân.  

D.

F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen với tỉ lệ 1 : 2 : 1.

A.

img1                                 

B.

img1                 

C.

img1                 

D.

 img1 

A.

Hệ gen đơn bội của đậu Hà Lan chỉ có 4 NST.

B.

Mặc đù một sổ gen liên kết, song khoảng cách trên NST cùa chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp của chúng đạt 50%.

C.

Mặc dù một số gen liên kết, song trong các thí nghiệm cúa Menđen, chúng phân li độc lập một cách tình cờ.

D.

Mặc dù một số gen liên kết, song kết quả các phép lải cho kiểu hình phân li độc lập vì sự tái tổ hợp trong giảm phân không xày ra.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ