Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp quy luật di truyền - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp quy luật di truyền - Quy luật di truyền - Sinh học 12 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sinh học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Di truyền qua tế bào chất
B.Hoán vị gen
C.Di truyền liên kết giới tính
D.Tương tác gen
A.

Trong nhân tế bào chỉ có quá trình nhân đôi của ADN.

B.

Cùng sử dụng một phức hệ enzim giống nhau.

C.

Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

D.

Sử dụng hai mạch pôlinuclêôtit của phân tử ADN làm mạch khuôn.

A.

Số nhóm gen liên kết thường bằng số nhiễm sắc trong bộ NST lưỡng bội của loài

B.

Trên một NST, các gen nằm càng xa nhau thì tần số hoán vị gen càng bé

C.

Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen không alen trong quá trình hình thành kiểu hình

D.

Trong tế bào chất của mỗi tế bào, một gen có thể có nhiều hơn hai alen

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ