Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 8

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 1 Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

tích lũy tính đột biến làm tăng tính đa dạng di truyền dẫn tới tăng khả năng thích nghi của sinh vật.

B.

làm tăng số lượng gen giả trong hệ gen.

C.

làm tăng số gen hoạt động chức năng trong hệ gen.

D.

tạo ra các đặc điểm giúp sinh vật thích nghi trực tiếp với môi trường.

A.

kỳ đầu lần phân bào I.

B.

kỳ đầu lần phân bào II.

C.

kỳ giữa lần phân bào I.

D.

kỳ giữa lần phân bào II.

A.

thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

B.

mất 3 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

C.

mất 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

D.

thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

A.

A = T = 405; G = X = 770.

B.

A = T = 360; G = X = 780.

C.

A = T = 480; G = X = 720.

D.

A = T = 540; G = X = 680.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ