Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 7

Chương 5: Di Truyền Học Người

bao gồm các bài giảng:

Bài 21: Di truyền y học

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 5 Di Truyền Học Người lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

phả hệ.

B.

di truyền hoá sinh.

C.

di truyền tế bào.

D.

nghiên cứu trẻ đồng sinh.

A.

Bệnh nhân không thể sinh sản được.

B.

Giao tử mang gen ung thư thường có sức sống yếu, không tham gia thụ tinh.

C.

Gen đột biến xuất hiện ở các tế bào sinh dưỡng.

D.

Bệnh chịu tác động chủ yếu bởi môi trường.

A.

gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.

B.

gen trội và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.

C.

gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục.

D.

gen lặn và không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng.

A.

Sinh một người con. 

B.

Sinh một con trai.

C.

Chưa biết giới tính.

D.

Con vô thừa nhận.

A.

nhiễm sắc thể số 5.

B.

nhiễm sắc thể số 21.

C.

nhiễm sắc thể số 22.

D.

nhiễm sắc thể số 18.

A.

Dùng tia phóng xạ (xạ trị) hoặc dùng hóa chất (hóa trị).

B.

Dùng liệu pháp gen.

C.

Phẫu thuật.

D.

Dùng kháng sinh mạnh và bồi dưỡng cơ thể.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...