Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 3

Chương 1: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

bao gồm các bài giảng:

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần SINH THÁI HỌC Chương 1 Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

cây thiếu độ ẩm của môi trường tự nhiên.

B.

cây thiếu nước mưa.

C.

nhu cầu về ánh sáng để quang hợp.

D.

cây bị thiếu ôxy do ở trong nhà không đủ ôxy cho cây hô hấp.

A.

nhiệt độ không ảnh hưởng đến các động vật này.

B.

các động vật này có khả năng điều hòa và giữ được nhiệt độ cơ thể ổn định mặc dù nhiệt độ của môi trường lên cao hoặc xuống thấp.

C.

nhiệt độ môi trường tăng hay giảm thì nhiệt độ cơ thể các động vật này cũng thay đổi theo để thích nghi.

D.

các động vật này có cấu tạo cơ thể tương đối hoàn chỉnh nên có khả năng thích nghi cao.

A.

tất cả các nhân tố vô sinh bao quanh sinh vật.

B.

tất cả các nhân tố hữu sinh bao quanh sinh vật.

C.

tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh bao quanh sinh vật.

D.

tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật có tác động trực tiếp, gián tiếp hoặc tác động qua lại với sinh vật làm ảnh hưởng tới sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của sinh vật.

A.

các cá thể nhập cư yếu hơn, sức sinh sản kém hơn.

B.

điều kiện sống thuận lợi, nguồn sống dồi dào.

C.

điều kiện sống khó khăn, các cá thể mới đến cũng sẽ bị diệt vong.

D.

kích thước quần thể nhỏ, chúng sử dụng ít thức ăn.

A.

tia hồng ngoại tham gia vào sự chuyển hoá vitamin ở động vật.

B.

ánh sáng nhìn thấy tham gia vào quá trình quang hợp của thực vật.

C.

tia tử ngoại chủ yếu tạo nhiệt sưởi ấm sinh vật.

D.

điều kiện chiếu sáng không ảnh hưởng đến hình thái thực vật.

A.

nguồn sống kém, số lượng cá thể đang tăng lại giảm.

B.

các sinh vật trong quần thể cạnh tranh lẫn nhau, nên có một số cá thể bị diệt vong.

C.

nguồn sống dồi dào, số cá thể tăng mạnh.

D.

nguồn sống dồi dào số lượng cá thể tăng cao, khi đó lại diễn ra sự cạnh tranh giữa các cá thể làm số lượng cá thể lại giảm.

A.

tăng diện tích bề mặt cơ thể, tăng thể tích cơ thể.

B.

giảm diện tích bề mặt cơ thể, tăng thể tích cơ thể.

C.

tăng diện tích bề mặt cơ thể, giảm thể tích cơ thể.

D.

giảm diện tích bề mặt cơ thể, giảm thể tích cơ thể.

A.

quan hệ hội sinh.

B.

quan hệ hỗ trợ.

C.

quan hệ kí sinh và quan hệ ăn thịt đồng loại.

D.

quan hệ đối địch.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ