Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 3

Chương 2: Quần Xã Sinh Vật

bao gồm các bài giảng:

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 41: Diễn thế sinh thái

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần SINH THÁI HỌC Chương 2 Quần Xã Sinh Vật sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

thay đổi nhân tố vô sinh.

B.

các sinh vật khác.

C.

con người.

D.

sự phát triển của sinh vật từ thấp đến cao.

A.

số lượng nhiều.

B.

vai trò quan trọng, hoạt động mạnh.

C.

khả năng cạnh tranh cao.

D.

sinh sản mạnh, nhu cầu cao.

A.

cá ăn thịt sẽ tiến hóa theo hướng miệng nhỏ hơn để tránh làm tuyệt chủng loài động vật nhỏ này.

B.

động vật phù du sẽ thành thục sinh dục ở kích cỡ lớn.

C.

động vật phù du sẽ thành thục sinh dục khi chúng có kích cỡ còn tương đối nhỏ.

D.

khi ăn hết loài động vật phù du đó cá chuyển sang ăn các loài sinh vật khác. 

A.

thay đổi cấu trúc quần xã.

B.

tăng số lượng quần thể.

C.

bảo vệ sự đa dạng sinh học.

D.

thiết lập mối quan hệ cân bằng mới giữa sinh vật và môi trường sống.

A.

sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B.

số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng lên.

C.

lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

D.

kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên, quần xã sử dụng năng lượng ngày một hoàn hảo.

A.

từ quần xã ổn định thay thế bằng quần xã mới.

B.

từ chưa có quần xã đến có quần xã.

C.

từ quần xã khởi đầu đơn giản đến quần xã ổn định.

D.

từ quần xã trung gian đến quần xã ổn định.

A.

sự cạnh tranh của các loài trong quần xã.

B.

khai thác từ từ của con người tới quần xã.

C.

biến đổi đột ngột của điều kiện khí hậu.

D.

thay đổi do sự cố bất thường.

A.

Xương rồng.

B.

Cây lá kim.

C.

Cây lá rộng rụng lá.

D.

Cỏ thân ngầm có rễ ăn sâu.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...