Trắc nghiệm 20 phút Sinh Học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống - Đề số 1

Trắc nghiệm 20 phút Chủ đề Giới thiệu chung về thế giới sống - Sinh Học lớp 10 - Đề số 1 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sinh Học lớp 10 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Sinh Học khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Sinh Học lớp 10 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Tế bào có nhân thực.

B.

Tế bào có thành xenlulôzơ và chứa nhiều lục lạp.

C.

Sống cố định, không tự di chuyển.

D.

Dinh dưỡng theo lối dị dưỡng.

A.

Cảm ứng và sinh trưởng.

B.

Phát triển và sinh sản.

C.

Không có khả năng tự điều chỉnh.

D.

Trao đổi chất với môi trường xung quanh.

A.

tế bào có nhân thực.

B.

dinh dưỡng theo lối tự dưỡng.

C.

có các mô phân hóa và phát triển.

D.

cơ thể đa bào phức tạp.

A.

chưa có hệ mạch.

B.

tinh trùng không roi.

C.

thụ tinh nhờ nước.

D.

thụ tinh nhờ côn trùng.

A.

Động vật nguyên sinh.

B.

Động vật nguyên sinh, Thực vật nguyên sinh.

C.

Nấm nhầy, Thực vật nguyên sinh.

D.

Nấm nhầy.

A.

Giới Khởi sinh.

B.

Giới Nguyên sinh.

C.

Giới Thực vật.

D.

Giới Động vật.

A.

lớp xenlulozơ.

B.

lớp peptiđôglican.

C.

lớp kép photpholipit.

D.

lớp cutin.

A.

động vật nguyên sinh.

B.

tảo hoặc vi khuẩn lam.

C.

vi khuẩn lam hoặc động vật nguyên sinh.

D.

Nấm nhày hoặc nấm men.

A.

Dinh dưỡng theo lối dị dưỡng.

B.

Cấu tạo đa bào có nhân thực.

C.

Sống cố định, không di chuyển.

D.

Có các mô phân hóa.

A.

xenlulozơ.

B.

peptiđôglican.

C.

lớp kép photpholipit.

D.

Lipit.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ