Trắc nghiệm 20 phút Sinh Học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống - Đề số 5

Trắc nghiệm 20 phút Chủ đề Giới thiệu chung về thế giới sống - Sinh Học lớp 10 - Đề số 5 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sinh Học lớp 10 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Sinh Học khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Sinh Học lớp 10 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Vi khuẩn, Động vật nguyên sinh, Thực vật nguyên sinh.

B.

Vi khuẩn, Động vật nguyên sinh.

C.

Tảo, Nấm nhầy, Thực vật nguyên sinh.

D.

Động vật nguyên sinh, Thực Vật nguyên sinh, Nấm nhầy.

A.

sứa biển.

B.

bò cạp.

C.

châu chấu.

D.

tôm sông.

A.

đều thuộc giới động vật.

B.

đều là các cơ thể đa bào.

C.

đều thuộc giới thực vật.

D.

đều có cấu tạo đơn bào.

A.

loài - họ - chi - bộ - lớp - ngành - giới.

B.

loài - bộ - chi - họ - lớp - ngành - giới.

C.

loài - chi - họ - bộ - lớp - ngành - giới.

D.

loài - chi - bộ - họ - lớp - ngành - giới.

A.

tế bào; cơ thể; quần thể - loài; quần xã; hệ sinh thái - sinh quyển.

B.

tế bào; cơ thể; quần xã; quần thể - loài; hệ sinh thái - sinh quyển.

C.

tế bào; cơ thể; hệ sinh thái - sinh quyển; quần thể - loài; quần xã.

D.

tế bào; cơ thể; hệ sinh thái - sinh quyển; quần xã; quần thể - loài.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ