Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Cảm ứng ở động vật vật giúp các em ôn luyện và nắm rõ hơn về kiến thức trong bài giảng.

Cảm ứng là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển. ... Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng dễ nhận thấy, hình thức phản ứng đa dạn

Nội dung đề thi:

A.

Thụ quan đau ở da→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → tủy sống → các cơ ngón tay.

B.

Thụ quan đau ở da→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → tủy sống → sợi vận động của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay.

C.

Thụ quan đau ở da → sợi vận động của dây thần kinh tủy → tủy sống→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay.

D.

Thụ quan đau ở da → tủy sống → sợi vận động của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay.

A.

Di chuyển cơ thể hướng tới hoặc lẩn tránh kích thích.

B.

Phản ứng bằng cơ chế phản xạ.

C.

Co rúm toàn thân.

D.

  Phản ứng định khu.

A.

Tế bào mô bì cơ → Mạng lưới thần kinh → Tế bào cảm giác.

B.

Tế bào cảm giác → Tế bào mô bì cơ → Mạng lưới thần kinh,

C.

Mạng lưới thần kinh → Tế bào cảm giác → Tế bào mô bì cơ.

D.

Tế bào cảm giác → Mạng lưới thần kinh → Tế bào mô bì cơ.

A.

         Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

B.

         Phản xạ lại kích thích bằng cách co rút cơ thể.

C.

         Phản xạ không điều kiện.

D.

         Phản xạ có điều kiện

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ