Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Tuần hoàn máu đề số 2

Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Tuần hoàn máu đề số 2 vật giúp các em ôn luyện và nắm rõ hơn về kiến thức trong bài giảng Tuần hoàn máu môn sinh học lớp 11.

Nội dung đề thi:

A.

Không có tim

B.

Không có động mạch và tĩnh mạch

C.

Máu không hoàn toàn lưu thông trong mạch kín

D.

Máu chảy không liên tục

A.

vận tốc máu ở động mạch chậm nhất vì tổng tiết diện của nó nhỏ nhất

B.

vận tốc máu ở động mạch nhanh nhất vì tổng tiết diện của nó lớn nhất

C.

vận tốc máu ở mao mạch chậm nhất vì tổng tiết diện của nó lớn nhất

D.

vận tốc máu ở tĩnh mạch nhanh nhất vì tổng tiết diện của nó nhỏ nhất

A.

Tiểu tĩnh mạch.

B.

Tĩnh mạch chủ.

C.

Tiểu động mach.

D.

Mao mạch.

A.

xuất phát từ tâm thất trái đi đến phổi.

B.

xuất phát từ phổi và mang máu về tim tại tâm thất phải 

C.

xuất phát từ tâm thất phải đi đến phổi.

D.

xuất phát từ phổi và mang máu đi nuôi cơ thể.

A.

Tỷ lệ nghịch với khối lượng cơ thể

B.

Tỷ lệ thuận với khối lượng cơ thể

C.

Ở cá và bò sát thì tỷ lệ thuận, ở chim và thú thì tỷ lệ nghịch

D.

Tùy thuộc vào trạng thái hoạt động của cơ thể

A.

Nút xoang nhĩ phát xung điện → nút nhĩ thất → bó his → mạng puockin

B.

Nút xoang nhĩ phát xung điện → bó his → nút nhĩ thất → mạng puockin

C.

Nút xoang nhĩ phát xung điện → nút nhĩ thất → mạng puockin → bó his

D.

Nút xoang nhĩ phát xung điện → mạng puockin → nút nhĩ thất → bó his

A.

Động mạch. 

B.

Mạch bạch huyết.

C.

Tĩnh mạch.   

D.

Mao mạch.

A.

         Cá chép

B.

         Ếch đồng

C.

         Châu chấu

D.

         Giun đất.

A.

...hở... xoang cơ thể.

B.

...nhỏ... phế nang phổi.

C.

...kín...xoang cơ thể.         

D.

...kín...phế nang phổi.

A.

bị rối loạn, lúc nhanh lúc chậm.         

B.

như người bình thường.

C.

nhanh hơn so với người bình thường.

D.

chậm hơn so với người bình thường.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ