Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Ứng động

Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Ứng động vật giúp các em ôn luyện và nắm rõ hơn về kiến thức trong bài giảng Ứng động môn sinh học lớp 11.

Nội dung đề thi:

A.

Khí khổng đóng mở.

B.

Cây bàng rụng lá vào mùa đông.

C.

Hoa mười giờ nở vào buổi sáng.

D.

Lá cây trinh nữ cụp lại khi va chạm.

A.

Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở.

B.

Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.

C.

Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.

D.

Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở.

A.

Ứng động sinh trưởng

B.

Hướng động dương

C.

Hướng động âm         

D.

 Ứng động không sinh trưởng

A.

Ứng động sinh trưởng.

B.

Hướng tiếp xúc.

C.

Ứng động không sinh trưởng.

D.

Hướng sáng.

A.

         quang ứng động

B.

         ứng động không sinh trưởng

C.

         điện ứng động

D.

         ứng động sinh trưởng

A.

quang ứng động

B.

ứng động không sinh trưởng

C.

ứng động sinh trưởng

D.

điện ứng động.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ