Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 3: Expression of quantity - Grammar - Tiếng Anh 11 - Đề số 2

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 3: Expression of quantity - Grammar - Tiếng Anh 11 - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Tiếng Anh lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

much

B.

a great deal of

C.

many

D.

a large number of

A.

a few money

B.

a little moneys

C.

a few dollars

D.

a few dollar

A.

little

B.

a little

C.

few

D.

a few

A.

every

B.

each

C.

some

D.

A and B are correct

A.

None cars

B.

No cars

C.

No of cars

D.

No car

A.

much

B.

a little

C.

most of

D.

a few

A.

a few informations

B.

a little informations

C.

a few information

D.

a little information

A.

too many

B.

too much

C.

few of

D.

a large number of

A.

a large number of

B.

a great deal of

C.

a few

D.

many

A.

A lot

B.

Every

C.

many

D.

A and B are right

A.

Most of

B.

A great deal of

C.

A large number of

D.

Many of

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ