Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Đề trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm tiếng anh khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

longevity                    

B.

occasional                    

C.

preparation                  

D.

especially

A.

far         

B.

time            

C.

age             

D.

long

A.

heritage                 

B.

beautiful                 

C.

average                  

D.

expected

A.

stopped smoking / quit              

B.

to stop to smoke / quitting

C.

stopping smoking / for quitting

D.

to stop smoking / to quit

A.

whom talks                 

B.

talking

C.

is talking               

D.

who talking

A.

There is no requirement to submit your assignment now.

B.

Your assignment needn’t submitting.

C.

It is your assignment that ought to be submitted soon.

D.

There is a lot of time for your assignment.

A.

Eating more fruit and vegetables leads to a chance of getting cancer.

 

B.

The more fruit and vegetables you eat, the more chance you have of getting cancer.

 

C.

Don’t eat more fruit and vegetables or you will have got a cancer.

 

D.

The more fruit and vegetables you eat, the less chance you have of getting cancer.

A.

for                 

B.

against                  

C.

about                

D.

with

A.

to escape                  

B.

to be escaped

C.

to have escaped

D.

had escaped

A.

vision                      

B.

feeling               

C.

 sense            

D.

 emotion

A.

People have lots of money.

B.

 People have to work hard.
 

C.

People have lots of free time.
 

D.

Peoole have to leave their time.

A.

gather            

B.

village             

C.

 member              

D.

believe

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...