Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Đề trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm tiếng anh khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

European                 

B.

communicate                       

C.

economic                

D.

information

A.

campaign                  

B.

performance                  

C.

brighten               

D.

donation

A.

The knife the robber used to kill the man is on the table.

B.

The knife is on the table which the robber used to kill the man.

C.

The knife which the robber uses for kill the man is on the table.

D.

The knife used to kill the man the robber put it on the table.

A.

broken                     

B.

being broken

C.

having broken                    

D.

have been breaking

A.

spend             

B.

take           

C.

last               

D.

keep

A.

Lan apologized for coming late for the meeting.

B.

Lan apologized for come late for the meeting.


C.

Lan apologized for to come late for the meeting.

D.

Lan apologized for to be coming late for the meeting.

A.

such many things to do that / for going out

B.

such many things for doing that / going out

C.

so many things for doing that / go out

D.

so many things to do that / to go out

A.

Jimmy has fair hair but Johnny’s is got dark hair.

 

B.

Johnny’s is fair hair but Jimmy has got dark hair.

 

C.

Jimmy is fair hair but Johnny’s has got dark hair.

 

D.

Jimmy has got dark hair but Johnny’s hair is fair.

A.

Mr. Green is either my teacher or my great friend.

B.

Mr. Green is not only my teacher but also my great friend.

C.

Mr. Green is neither my teacher nor my great friend.

D.

Mr. Green is my teacher and so is he.

A.

The vase has broken but it's no one's fault.

B.

The vase broken but it's no one's fault.

C.

The vase breaking but it's no one's fault.

D.

The vase breaks but it's no one's fault.

A.

If I had a computer, I would send him an e-mail.

B.

If I have a computer, I would send him an e-mail.

C.

If I had a computer, I will send him an e-mail.

D.

If I would have a computer, I would send him an e-mail.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...