Trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 12 - Chủ đề Stress - Đề số 3

Trắc nghiệm 15 phút Chủ đề Stress - tiếng anh lớp 12 - Đề số 3 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 12 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm tiếng anh khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 12 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

college                            

B.

butter                        

C.

quarter                         

D.

supply

A.

collection            

B.

disaster            

C.

musical            

D.

production

A.

forest           

B.

resource           

C.

threaten           

D.

reason

A.

document           

B.

develop           

C.

opponent             

D.

astonish

A.

Internet              

B.

radio             

C.

explain           

D.

television

A.

consider            

B.

 similar               

C.

actually             

D.

carefully

A.

answer            

B.

correct            

C.

promote           

D.

tonight

A.

nonsense                          

B.

temper                              

C.

contact                              

D.

deny

A.

install                        

B.

attract                       

C.

approach                          

D.

kidding

A.

general              

B.

applicant                

C.

usually                

D.

October

A.

situation                 

B.

appropriate                     

C.

informality                  

D.

entertainment

A.

separate                  

B.

parallel                    

C.

national                     

D.

statistic

A.

mischievous                 

B.

solution                  

C.

obedient                  

D.

important

A.

different               

B.

terrorist                 

C.

contrary                  

D.

domestic

A.

family                         

B.

medical                        

C.

society                         

D.

natural

A.

decision          

B.

reference          

C.

refusal              

D.

 important

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ