Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài toán về phép chiếu song song - Toán Học 11 - Đề số 2

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài toán về phép chiếu song song - Toán Học 11 - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

A : Là điểm bất kì trong tam giác img1

B.

B : Trực tâm tam giác img1

C.

C : Trọng tâm tam giác img1

D.

D : Là điểm H sao cho img1

A.

a và b phải song song với nhau.

B.

a và b phải cắt nhau.

C.

a và b có thể chéo nhau hoặc song song với nhau.

D.

a và b không thể song song.

A.

Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể song song với nhau

B.

Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau  

C.

Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau thì song song với nhau

D.

Các mệnh đề trên đều sai  

A.

Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.  

B.

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.  

C.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.  

D.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ