Bài tập trắc nghiệm 15 phút Các yếu tố và thuộc tính cơ bản của số phức. - Toán Học 12 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Các yếu tố và thuộc tính cơ bản của số phức. - Toán Học 12 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. z¯=13545i .
B. z¯=135+45i .
C. z¯=13545i .
D. z¯=135+45i .
A.z¯=23i .
B.z¯=32i .
C.z¯=23i .
D.z¯=32i .
A.86723+i .
B.86723i1 .
C.86723+i .
D.867213i .
A. Điểm img1 biểu diễn số phức img1.
B. Điểm img1 biểu diễn số phức img1.
C. Điểm img1 biểu diễn số phức img1.
D. Điểm img1 biểu diễn số phức img1.
A. Số phức liên hợp của w8+i .
B. Môđun của w bằng 65 .
C. Điểm biểu diễn của wM8;1 .
D. Phần thực của w8, phần ảo là .

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ