Bài tập trắc nghiệm 15 phút Câu hỏi lý thuyết. - Số phức - Toán Học 12 - Đề số 2

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Câu hỏi lý thuyết. - Số phức - Toán Học 12 - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.z là số thực không dương
B.z=1
C.phần thực của z là số âm
D.z là số thuần ảo
A.z là số thực không âm.
B.z là số thực âm.
C.z là số thuần ảo có phần ảo dương.
D.z là số thuần ảo có phần ảo âm.
A.Hai số phức z1z2z1=z20 thì các điểm biểu diễn z1z2 trên mặt phẳng tọa độ cùng nằm trên đường tròn có tâm là gốc tọa độ.
B.Phần thực và phần ảo của số phức z bằng nhau thì điểm biểu diễn của số phức z nằm trên đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba.
C.Cho hai số phức u, v và hai số phức liên hợp u¯, v¯ thì uv¯=u¯. v¯ .
D.Cho hai số phức z1=a+bi a; bz2=c+di c; d và thì z1. z2¯=acbd+ad+bci .
A. Phần thực là 4 và phần ảo là 3.
B. Phần thực là 3 và phần ảo là 4i.
C. Phần thực là 3 và phần ảo là 4.
D. Phần thực là 4 và phần ảo là 3i.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ