Bài tập trắc nghiệm 15 phút Cực trị của hàm số khi biết bảng biến thiên hay đồ thị hàm số f(x), f'(x). - Toán Học 12 - Đề số 2

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Cực trị của hàm số khi biết bảng biến thiên hay đồ thị hàm số f(x), f'(x). - Toán Học 12 - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Hàm số có ba điểm cực trị.

B.

Hàm số có hai điểm cực tiểu.

C.

Hàm số có giá trị cực đại bằng 0

D.

Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.

A. Hàm số đạt cực tiểu tại img1.
B. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là img1.
C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng img1.
D. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là img1.
A.Hàm số đạt cực tiểu tại x=5
B.Hàm số có bốn điểm cực trị
C.Hàm số đạt cực tiểu tại x=2
D.Hàm số không có cực đại

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ