Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khái niệm về khối đa diện và hình đa diện - Toán Học 12 - Đề số 5

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khái niệm về khối đa diện và hình đa diện - Toán Học 12 - Đề số 5  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Hình lăng trụ tam giác

B.

Hình chóp tứ giác đều

C.

Hình lập phương

D.

Hình lăng trụ lục giác đều

A.

Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện đều có img2 đỉnh, img3 mặt.

B.

Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện đều có img2 mặt, img3 đỉnh.

C.

Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi mặt của nó là đa giác đềuimg2 cạnh và mối đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng img3 mặt

D.

Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện lồi thỏa mãn mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng img2 mặt và mối mặt của nó là một đa giác đều img3cạnh.

A.

Lớn hơn số đỉnh của đa diện.        

B.

Là một số chẵn.

C.

Nhỏ hơn số đỉnh của đa diện.        

D.

Lớn hơn hoặc bằng img1.

A.

Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt của khối đa diện.

B.

Hai mặt bất kì của khối đa diện luôn có ít nhất một điểm chung.

C.

Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.

D.

Mỗi mặt của khối đa diện có ít nhất ba cạnh.  

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ