Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài toán về góc giữa hai đường thẳng - Toán Học 11 - Đề số 8

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài toán về góc giữa hai đường thẳng - Toán Học 11 - Đề số 8  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
A.

Góc giữa hai đường thẳngimg1img2 bằng img3.

B.

Góc giữa hai đường thẳng img1img2 bằng img3.

C.

Góc giữa hai đường thẳngimg1img2 bằng img3.

D.

Góc giữa hai đường thẳngimg1img2 bằng img3.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ