Bài tập trắc nghiệm 45 phút Đường tiệm cận của đồ thị - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Đường tiệm cận của đồ thị - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Khi img1 thì img2không có đường tiệm cận đứng.

B.

Khi img1 thì img2không có đường tiệm cận đứng.

C.

Khi img1 thì img2có tiệm cận đứng img3 tiệm cận ngang img4.

D.

Khi img1 thì img2 không có tiệm cận ngang.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

A.

 Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B.

 Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

C.

 Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường img1img2.

D.

Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường img1img2.

A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang img1.

B.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang img1.

C.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

D.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng img1.

A.

 img1 có tiệm cận ngang là img2.

B.

 img1 có tiệm cận ngang là img2         .

C.

 img1 có tiệm cận đứng là img2.

D.

 img1 chỉ có một tiệm cận.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ