Bài tập trắc nghiệm 45 phút Khảo sát sự biến thiên và Đồ thị hàm số - Toán Học 12 - Đề số 21

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Khảo sát sự biến thiên và Đồ thị hàm số - Toán Học 12 - Đề số 21  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

img1 cắt trục hoành tại hai điểm;   

B.

img1 cắt trục hoành tại ba điểm;

C.

img1 cắt trục hoành tại một điểm;                     

D.

img1 không cắt trục hoành.

A.

Đồ thị hàm số luôn nhận điểm I (–2;1) làm tâm đối xứng.

B.

 Đồ thị hàm số không có điểm cực trị.

C.

Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm A (0;2).   

D.

Hàm số luôn đồng biến trên khoảng img1.

A.

Đồ thị hàm số qua img1.

B.

Hàm số có 1 cực tiểu.

C.

img1.

D.

Đồ thị có 2 điểm có hoành độ thỏa mãn img1.

A.

Hàm số có 3 điểm cực trị.

B.

Hàm số đạt cực tiểu tại img1

C.

Hàm số nghịch biến trên img1.

D.

Hàm số đồng biến trên img1.

A.y=2x3+3x1 .
B.y=x33x1 .
C.y=x3+3x1 .
D.y=x3+x1 .

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ