Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính đơn điệu và đạo hàm của hàm số lũy thừa, mũ, logarit - Toán Học 12 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tính đơn điệu và đạo hàm của hàm số lũy thừa, mũ, logarit - Toán Học 12 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Đạo hàm img1 .

B.

Hàm số đạt cực đại tại img1 .

C.

Hàm số đạt cực tiểu tại img1 .

D.

Hàm số tăng trên img1 .

A.

Đạo hàm của hàm số là img1.

B.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên img1là img2.

C.

Tập xác định của hàm số là img1.

D.

Tập xác định của hàm số là img1.

A.

img1        

B.

img1                  

C.

img1

D.

 img1

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ