Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bài toán về hàm số bậc hai. - HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI - Toán Học 10 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bài toán về hàm số bậc hai. - HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI - Toán Học 10 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

A : img1img2.

B.

B : img1img2.

C.

C : img1img2.

D.

D : img1img2.

A.

Đồ thị của hàm số có trục đối xứng là đường thẳng img1.

B.

Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

C.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

D.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

A.

A : .         

B.

B :  

C.

C :  

D.

D :  

A.

A : img1 không có giao điểm với trục hoành.

B.

B : img1 có đỉnh là img2.

C.

C : img1 có trục đối xứng là đường thẳng img2.

D.

D : img1 đi qua điểm img2.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ