Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bất phương trình mũ và Bất phương trình lôgarit. - Toán Học 12 - Đề số 2

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Bất phương trình mũ và Bất phương trình lôgarit. - Toán Học 12 - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

 img1.                        

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

A.

Phương trình này có hai nghiệm.

B.

Tổng các nghiệm là 17.

C.

Phương trình có ba nghiệm.

D.

Phương trình có 4 nghiệm  .

A.7;3 .
B.3;25;7
C.3;7.
D.7;23;+.
A.

x>0.      

B.

x>1.        

C.

 x>img1.        

D.

 x> -1.

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

Không đủ dữ kiện so sánh. 

A.(100;+).
B.(0;+).
C.[100;+).
D.(;10).

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ