Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Hàm số đạt cực đại tại điểmx=1.
B.Hàm số đạt cực tiểu tại điểmx=1.
C.Hàm số có giá trị cực đạiy=0.
D.Hàm số đồng biến trên.
A.

Hàm số có đúng 1 điểm cực trị.

B.

Hàm số có đúng 3 điểm cực trị .

C.

Hàm số có đúng hai điểm cực trị.

D.

Hàm số có đúng 4 điểm cực trị.

A.

Hàm số đạt cực đại tại x = 0.

B.

Hàm số đạt cực đại tại x = 1.

C.

Hàm số đạt cực đại tại x = 2.

D.

Hàm số không có cực đại.

A.

Hàm số img1 đạt cực đại tại img2.

B.

Hàm số img1 đạt cực tiểu tại img2.

C.

Hàm số img1 đạt cực tiểu tại img2.

D.

Hàm số img1 đạt cực đại tại img2.

A.

Nếu img1 đổi dấu từ dương sang âm khi img2 qua điểm img3img4 liên tục tại img5 thì hàm số img6 đạt cực đại tại điểm img7.

B.

Hàm số img1 đạt cực trị tại img2 khi và chỉ khi img3 là nghiệm của img4

C.

Nếu img1img2 thì img3 không là điểm cực trị của hàm số img4.

D.

Nếu img1 và img2 thì hàm số đạt cực đại tại img3.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ