Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính đơn điệu của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 16

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính đơn điệu của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 16  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1

C.

Hàm số luôn đồng biến trên img1

D.

Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

A. Hàm số đồng biến trên khoảng img1 và nghịch biến trên khoảng img1
B. Hàm số đồng biến trên khoảng img1
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng img1 và đồng biến trên khoảng img1
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng img1
A.

Hàm số luôn đồng biến trên img1.

B.

Hàm số đồng biến trên img1và nghịch biến trên khoảng img2.

C.

Hàm số nghịch biến trên img1và đồng biến trên khoảng img2.

D.

Hàm số luôn nghịch biến trên img1.

A.Hàm số nghịch biến trên khoảng 2;0 .
B.Hàm số đồng biến trên khoảng 0;+ .
C.Hàm số đồng biến trên khoảng ;2 .
D.Hàm số đồng biến trên khoảng 2;0 .
A.

Hàm số luôn đồng biến trên img1.

B.

Hàm số đồng biến trên img1và nghịch biến trên khoảng img2.

C.

Hàm số nghịch biến trên img1và đồng biến trên khoảng img2.

D.

Hàm số luôn nghịch biến trên img1.

A.

Hàm số img1nghịch biến trên img2.

B.

Hàm số img1 đồng biến trên img2.

C.

Hàm số img1 nghịch biến trênimg2.

D.

Hàm số img1 nghịch biến trên img2.

A. ;12 .
B. ;0 .
C. 12;+ .
D. 0;+.
A. Hàm số đã cho đồng biến trên img1
B. Hàm số đã cho đồng biến trênimg1
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên img1
D. Hàm số đã cho nghịch biến trênimg1
A.(0;1) .
B.(1;0) .
C.(1;1) .
D.(1;+) .
A.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

C.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

D.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ