Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số của hàm số trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về chuyên đề Hàm số môn giải tích lớp 12 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học:
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học:
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Nhận điểm Trac nghiem online - cungthi.vn làm điểm cực tiểu
B. Nhận điểm Trac nghiem online - cungthi.vn làm điểm cực đại
C. Nhận điểm Trac nghiem online - cungthi.vn làm điểm cực đại
D. Nhận điểm Trac nghiem online - cungthi.vn làm điểm cực tiểu
A. Một cực đại và hai cực tiểu
B. Một cực tiểu và hai cực đại
C. Một cực đại và không có cực tiểu
D. Một cực tiểu và một cực đại
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành
B. Hàm số luôn có cực trị
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng.
A. Đạt cực tiểu tại x = 0
B. Có cực đại và cực tiểu
C. Có cực đại và không có cực tiểu
D. Không có cực trị.
A. Mệnh đề nào sau đây sai ?
B. Hàm số đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn, thì Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của một hàm số nói chung không phải là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số.
D. Hàm số f có thể đạt cực đại, cực tiểu tại nhiều điểm trên
E.
F. Nếu hàm số f đồng biến hoặc nghịch biến hoặc không đổi trên D thì nó không có cực trị.
A. Giá trị cực đại của hàm số f luôn lớn hơn giá trị cực tiểu của hàm số f.
B. Nếu hàm số đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn, thì Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Tiếp tuyến của (C) tại các điểm cực trị song song hoặc trùng với trục hoành
D. Tiếp tuyến của (C) tại các điểm cực trị có hệ số góc bằng 0.
A. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f không đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực đại tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
A. Nếu hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnđổi dấu từ âm sang dương khi x qua Trac nghiem online - cungthi.vntheo chiều tăng của biến x thì hàm số f đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnđổi dấu từ dương sang âm khi x qua Trac nghiem online - cungthi.vntheo chiều tăng của biến x thì hàm số f đạt cực đại tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
A. Khi đi qua Trac nghiem online - cungthi.vn đạo hàm của hàm số f đổi dấu thì Trac nghiem online - cungthi.vn là điểm cực trị của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Nếu hàm số Trac nghiem online - cungthi.vncó đạo hàm tại Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vnthì Trac nghiem online - cungthi.vn là điểm cực trị của hàm số f.
C. Nếu hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vn là điểm cực trị của đồ thị hàm số f thì Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc hàm số f không có đạo hàm tại Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có cực trị
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có cực đại và cực tiểu.
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không có cực trị
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có hai cực trị
A. Có ba điểm cực trị
B. Không có cực trị
C. Có một điểm cực trị
D. Có hai điểm cực trị
A. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
B. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có hai điểm cực trị;
C. Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số có cực trị;
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ