Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về chuyên đề Hàm số môn giải tích lớp 12 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học:
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học:
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. y = x – 2
B. y = 2 − x
C. y = 2x − 4
D. Đáp án khác
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng
D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
A. Đồ thị hàm số có Trac nghiem online - cungthi.vnlà tiệm cận đứng
B. Giao điểm hai tiệm cận là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Đồ thị có 6 tọa độ nguyên
D. Hai tiệm cận tạo với 2 trục tọa độ của độ thị một hình vuông có diện tích là 3
A. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận đứng của (C).
B. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận xiêncủa (C).
C. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là TC xiên của (C)
D. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận xiêncủa (C).
A. y = 5x + 1 và Trac nghiem online - cungthi.vn
B. y = 2x - 3 và Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vnvà 2x - 3 = 0
D. y = 5x + 1 và 2x – 3 = 0

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...