Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về chuyên đề Hàm số môn giải tích lớp 12 do (Có lời giải chi tiết) cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học:
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học:
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b) khi f(x) 0; x (a;b).
B. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên (a;b). Nếu x1 > x2 thì f(x1) > f(x2) với x1; x2 (a;b).
C. Hàm số y = f(x) là hàm hằng trên (a;b) khi f’(x) = 0; x (a;b).
D. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b) khi f’(x) < 0; x (a;b).
A. f(x) > 0; x (d;e)
Trac nghiem online - cungthi.vn
B. f’(x) > 0; x (c;d)
C. Hàm số tăng trên (a;b).
D. f(x) < 0; x (b;c)
A. Hàm số đồng biến trên (a;b) khi f’(x0) > 0; với x0 (a;b)
B. Hàm số đồng biến trên (a;b) khi Trac nghiem online - cungthi.vn; với Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số nghịch biến trên (a;b) khi f’(x0) < 0; với x0 (a;b)
D. Hàm số là hàm hằng trên (a;b) khi Trac nghiem online - cungthi.vn; với Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (c;d) khi f’(x) > 0; với x (c;d)
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên từng khoảng xác định khi nq – mp > 0
C. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (c;d) khi f’(x) 0; với x (c;d)và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm.
D. Hàm số y = f(x) là hàm hằng khi f’(x) = 0; x (c;d)
A. Hàm số giảm trên (-;-21)
B. Hàm số tăng trên (-;-2) (1;+)
C. Hàm số tăng trên (-;-2) và (1;+)
D. Hàm số giảm trên (-2;-1)
A. Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
A.Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Đạo hàm của hàm số đổi dấu hai lần
C. Hàm số nghịch biến trên (-;0)
D. Khoảng đồng biến dài nhất là (1;+)

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ