Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về chuyên đề Hàm số môn giải tích lớp 12 (có lời giải chi tiết) do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học:
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học:
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. (-1;3)
B. [1;3]
C. (-;-1) (3;+)
D. Không xác định được m
A. Hàm số y = x3 – 6x2 + 3x – 4 có khoảng đồng biến là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số y = -x2 + 5x + 3 có khoảng nghịch biến là (3;+)
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có khoảng nghịch biến dài nhất là (2;+)
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vnluôn đồng biến trên từng khoảng xác định.
A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C.Hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + 5 nghịch biến trên (-;-9)
D. Hàm số y = x4 – 2x2 – 5 đồng biến trên (9;+)
A. m < 1
B. m =1
C. m > 1
D. Không xác định được m
A. Khi a = 0 thì -1 y’ 1
B. Khi Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số luôn đồng biến với mọi a.
D. Khi Trac nghiem online - cungthi.vn thì hàm số luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
A. y + y” – 3mx + 3 > 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Khi m = 0 thì với Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Khi Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Khi Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ