Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 11 - Chủ đề Hàm số lượng giác - Đề số 2

Trắc nghiệm 20 phút Chủ đề Hàm số lượng giác - Toán lớp 11 - Đề số 2 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Toán khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Toán lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

f(x),g(x) là hai hàm số chẵn.

B.

f(x),g(x) là hai hàm số lẻ.

C.

f(x) là hàm số chẵn và g(x) là hàm số lẻ.

D.

f(x) là hàm số lẻ và g(x) là hàm số chẵn.

A.

R.

B.

.

C.

.

D.

Một tập hợp khác.

A.

Hàm số không chẵn không lẻ.

B.

Hàm số lẻ và có tập xác định là R\backslash \left\{ k\pi \left( k\in Z \right) \right\}.

C.

Hàm số chẵn.

D.

Đáp án khác.

A.

x=\frac{\pi }{4}+k2\pi ,k\in Z.

B.

x=\pm \frac{\pi }{4}+k2\pi ,k\in Z.

C.

\left[ \begin{array}{l}x=\frac{\pi }{4}+k2\pi \\x=\frac{5\pi }{4}+k2\pi \end{array} \right.,k\in Z.

D.

Một kết quả khác.

A.

x=k2\pi ,k\in Z.

B.

Phương trình vô nghiệm.

C.

x=\frac{\pi }{2}+k\pi ,k\in Z.

D.

Một đáp án khác.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ