Trắc nghiệm 40 phút Toán lớp 11 - Chủ đề Đạo hàm - Đề số 9

Trắc nghiệm 40 phút Chủ đề Đạo hàm - Toán lớp 11 - Đề số 9 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Toán khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Toán lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

y(3)(3) = -162.

B.

y(3)(3) = 0.

C.

y(3)(3) = 54.

D.

y(3)(3) = -18.

A.

dy = (sinx.cos2x + cosx.sin2x)dx.

B.

dy = (-sinx.cos2x - 2cosx.sin2x)dx.

C.

dy = -2cosx.sin2x.dx.

D.

dy = -sinx.cos2x.dx.

A.

y'=3cos3x+sin2x.

B.

y'=3cos3x-2sin2x.

C.

y'=3cos3x+2sin2x.

D.

y'=3cos3x+2cos2x.

A.

(-; 1) \ {-1; 0}

B.

(1; +)

C.

(-; -1)

D.

(-1; +)

A.

3x4-1x3.

B.

-3x4-2x3.

C.

-3x4+2x3.

D.

-3x4+1x3.

A.

Không có giá trị nào của x.

B.

(-; 0).

C.

(0;-).

D.

Một kết quả khác.

A.

f(0+)=limx0+(x2-x)=0.

B.

f(0+)=limx0+x2-xx=limx0+x-1=-1.

C.

f(0-)=limx0-2x=0.

D.

df(0)=-1dx.

A.

f'(0) = 0

B.

Không có.

C.

f'(0-) = 0; f'(0+) không có.

D.

f'(0+) = 0; f'(0-) không có.

A.

B.

C.

D.

Một kết quả khác.

A.

2y2 - y’ + 2 = 0.

B.

y2 + y’ - 4 = 0.

C.

3y2 - 2y’ + 1 = 0.

D.

4y2 + (y’)2 + 2 = 0.

A.

Không có giá trị nào của x.

B.

x=0 hoc x=1.

C.

x=-1 hoc x=52.

D.

x=-1 hoc x=-52.

A.

y = -x + 8

B.

y = -x

C.

Hai kết quả y = -x + 8 và y = -x đều đúng.

D.

Hai kết quả y = -x + 8 và y = -x đều sai.

A.

-sin(tanx).

B.

y'=-sin(tanx).1cos2x.

C.

sin(tanx).

D.

Một kết quả khác.

A.

y'=212cos7x.

B.

y'=-212cosx.

C.

y'=-212cos7x.

D.

Một kết quả khác.

A.

y” - 2(1 + y2)(1 + 3y2) = 0

B.

y'' + 5(1 + y2)(1 + 3y2) = 0

C.

y” - 2(1 + 3y2) = 0

D.

y” - 3(1 + y2) = 0

A.

2π+.

B.

π+.

C.

2π+k4π.

D.

Một kết quả khác.

A.

Hàm số có đạo hàm tại x0 thì liên tục tại x0.

B.

Hàm số liên tục tại x0 thì có đạo hàm tại x0.

C.

Hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và f(a)f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên (a; b).

D.

f(x) có đạo hàm trên [a; b] ⇔ f(x) có đạo hàm trên (a; b) và f(a+), f(b-) tồn tại.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ