Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 4

Phần Hình học lớp 12:

Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 2: Mặt cầu
Ôn tập chương 2 Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu Phần Hình học môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Tâm mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp là giao điểm bốn đường chéo của hình hộp đó.

B.

Có ít nhất hai hình trụ không bằng nhau cùng ngoại tiếp một hình cầu.

C.

Các đỉnh của một hình chóp tứ giác cùng nằm trên một mặt cầu nào đó.

D.

Mặt cầu là mặt được tạo thành khi quay một đường tròn quanh một đường kính bất kì của nó.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ