Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - đề số 1

Phần Hình học lớp 12:

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập chương 3 Phương pháp toạ độ trong không gian
Ôn tập cuối năm phần Hình học

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Phần Hình học môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

(x - 2)2 + (y - 5)2 + (z - 4)2 = 26

B.

x2 + (y + 3)2 + (z - 5)2 = 26

C.

x2 + (y - 7)2 + (z - 5)2 = 26

D.

(x - 1)2 + (y - 7)2 + (z - 4)2 = 25

A.

 x2 + y2 + z2 - 6x - 4y - 8z + 6 = 0

B.

 x2 + y2 + z2 - 6x - 4y - 8z + 4 = 0

C.

 x2 + y2 + z2 - 6x - 4y - 8z - 6 = 0

D.

 x2 + y2 + z2 - 6x - 4y - 8z + 3 = 0

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ