Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 11

Phần Giải tích lớp 12:

Chương 4: Số Phức

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Số phức
Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3: Phép chia số phức
Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập chương 4 Số phức
Ôn tập cuối năm phần Giải tích

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 4: Số Phức Phần Giải tích môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Phần thực của z bằng 0 và phần ảo của z là số dương.

B.

Phần thực của z bằng 0 và phần ảo của z là số âm.

C.

Phần thực và phần ảo của z đều là số dương.

D.

Phần thực và phần ảo của z đều là số âm.

A.

- r(cosφ - isinφ)

B.

 -r(cosφ + isinφ)

C.

 r(cos(-φ) + isin(-φ))

D.

 r(sinφ - icosφ)

A.

(z1 , z2) = (0 ; 3i)

B.

(z1 , z2) = (i ; 2i) và (2i ; i)

C.

(z1 , z2) = (i ; 2i)

D.

(z1 , z2) = (1,5i ; 1,5i)

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ