Trắc nghiệm Toán học lớp 7 - Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Đề số 1

Trắc nghiệm Toán học lớp 7 - Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán học lớp 7 do cungthi.vn biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.vn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Đường thẳng vuông góc với AB

B.

Đường thẳng qua trung điểm của AB

C.

Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB

D.

Đường thẳng vuông góc với AB tại một điểm bất kỳ trên AB

A.

bù nhau

B.

phụ nhau

C.

bằng nhau

D.

cùng bằng $90^{0}$

A.

Hai đường thẳng vuông góc với a.

B.

Vô số đường thẳng vuông góc với a.

C.

Một và chỉ một đường thẳng vuông góc với a.

D.

Có ít nhất một đường thẳng vuông góc với a.

A.

Hai góc trong cùng phía bằng nhau

B.

Hai góc so le trong bằng nhau

C.

Hai góc đồng vị bù nhau

D.

Hai góc ngoài cùng phía bằng nhau

A.

Có các góc tạo thành có 1 góc vuông

B.

Có các góc tạo thành có 2 góc vuông

C.

Có các góc tạo thành có 3 góc vuông

D.

Cả ba câu trên đều đúng

A.

$\widehat{xOy}$ = 90°

B.

$\widehat{xOy}$ > 90°

C.

$\widehat{xOy}$ < 90°

D.

$\widehat{xOx'}$ = 90°

A.

Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

B.

Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.

C.

Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông.

D.

Hai đường thẳng vuông góc tạo thành hai góc vuông

A.

Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau.

B.

Hai góc bằng nhau là hai góc đối đỉnh

C.

Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

D.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

A.

a và b song song với nhau.

B.

Đường thẳng a cắt đường thẳng b.

C.

Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b.

D.

Đường thẳng a trùng với đường thẳng b.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ