Trắc nghiệm Toán Học lớp 9 - Đường tròn - Đề số 2

Trắc nghiệm Toán Học lớp 9 - Đường tròn - Đề số 2  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán Học lớp 9 do cungthi.vn biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.vn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

B.

Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau

C.

Trong một đường tròn hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

D.

Với hai dây trong một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó có khoảng cách đế tâm lớn hơn.

A.

(O) và (O') tiếp xúc ngoài

B.

(O) và (O') tiếp xúc trong

C.

(O) và (O') không giao nhau

D.

(O) và (O') cắt nhau

A.

AC là tiếp tuyến của đường tròn (B;3)

B.

AC là tiếp tuyến của đường tròn (C;4)

C.

BC là tiếp tuyến của đường tròn (A;3)

D.

Tất cả đều sai

A.

Không có trục đối xứng

B.

Có một trục đối xứng

C.

Có hai trục đối xứng

D.

Có vô số trục đối xứng

A.

Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

B.

Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau

C.

Trong một đường tròn hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

D.

Với hai dây trong một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó có khoảng cách đế tâm lớn hơn.

A.

không cắt đường tròn (O)

B.

tiếp xúc với đường tròn (O).

C.

cắt đường tròn (O).

D.

kết quả khác.

A.

Không cắt đường tròn

B.

Tiếp xúc với đường tròn

C.

Cắt đường tròn

D.

Không tiếp xúc với đường tròn

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ