Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 10 - Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đề số 2

Trắc nghiệm 20 phút Chủ đề Hàm số bậc nhất và bậc hai - Toán lớp 10 - Đề số 2 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán lớp 10 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Toán khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Toán lớp 10 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

y = ( - 2)x + (2 - )

B.

y = (m2 + 1)x + m - 1 (m là tham số)

C.

D.

A.

m ≠ 1

B.

m ≠ -1

C.

m ≠ 0

D.

Cả ba kết quả đã cho đều sai.

A.

Đồng biến trên R.

B.

Nghịch biến trên R.

C.

Đồng biến trên một đoạn.

D.

Đồng biến trên một khoảng.

A.

y = x + |x| + 1

B.

y = x - |x| + 1

C.

y = 2|x| + 1

D.

y = 2x + 1 + |x - 3|

A.

D = {x ∈ R | x ≠ 3}

B.

D = {x ∈ R | x ≠ 3, x ≥ -2}

C.

D = {x ∈ R | x ≠ 3, x > -2}

D.

D = {x ∈ R | x ≠ 3, x ≠ -2}

A.

P không có điểm chung với trục hoành.

B.

P chỉ có một điểm chung với trục hoành.

C.

P cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

D.

Cả ba kết luận đã cho đều sai.

A.

Hàm số đồng biến trên (0 ; +∞)

B.

Hàm số nghịch biến trên (0 ; +∞)

C.

Hàm số nghịch biến trên R.

D.

Hàm số đồng biến trên R.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ