Trắc nghiệm 20 phút Toán lớp 10 - Mệnh đề - Tập hợp - Đề số 1

Trắc nghiệm 20 phút Chủ đề Mệnh đề - Tập hợp - Toán lớp 10 - Đề số 1 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Toán lớp 10 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Toán khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Toán lớp 10 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Bordeau là một thành phố của nước Anh.

B.

Liverpool là thủ đô nước Anh.

C.

Đà Lạt là thành phố đẹp nhất Việt Nam.

D.

Cả hai câu "Bordeau là một thành phố của nước Anh" và "Liverpool là thủ đô nước Anh" đều là mệnh đề.

A.

Nếu các đường cao xuất phát từ đỉnh B và đỉnh C bằng nhau thì tam giác ABC là tam giác cân tại đỉnh A.

B.

Nếu đường trung trực của cạnh BC và đường cao xuất phát từ đỉnh A trùng nhau thì tam giác ABC là tam giác cân tại đỉnh A.

C.

Nếu đường trung trực và đường trung tuyến ứng với cạnh BC trùng nhau thì tam giác ABC là tam giác cân tại đỉnh A.

D.

Nếu đường trung tuyến ứng với cạnh BC và đường phân giác góc A trùng nhau thì tam giác ABC ỉà tam giác cân tại đỉnh A.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ