Bài tập trắc nghiệm 15 phút Các nguyên lý của nhiệt động lực học - Vật Lý 10 - Đề số 6

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Các nguyên lý của nhiệt động lực học - Vật Lý 10 - Đề số 6  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Vật Lý lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Máy làm lạnh là thiết bị cho phép truyền nhiệt từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
B.Máy lạnh hoạt động theo nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học.
C.Hiệu suất của máy làm lạnh nhỏ hơn 100%.
D.Trong mý làm lạnh, tác nhân làm lạnh nhận công để tỏa nhiệt.
A.

ΔU = Q với Q > 0

B.

ΔU = A với A < 0        

C.

ΔU = A với A <0

D.

ΔU = Q với Q<0

A.

 áp dụng cho quá trình đẳng áp.

B.

 áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt.

C.

 áp dụng cho quá trình đẳng tích.

D.

 áp dụng cho cả ba quá trình trên.

A.

Vật bằng chì, có dung nhiệt riêng là 120J/kg.K

B.

Vật bằng đồng, có nhiệt dung riêng là 380J/kg.K

C.

Vật bằng gang, có nhiệt dung riêng là 550J/kg.K

D.

Vật bằng nhôm, có nhiệt dung riêng là 880J/kg.K

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ