Bài tập trắc nghiệm 15 phút Dao động tắt dần – dao động cưỡng bức - Vật Lý 12 - Đề số 9

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Dao động tắt dần – dao động cưỡng bức - Vật Lý 12 - Đề số 9  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Vật Lý lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Tần số của dao động càng lớn thì dao động tắt dần càng chậm.
B.Cơ năng của dao động giảm dần.
C.Biên độ của dao động giảm dần.
D.Lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.
A.

làm mất lực cản của môi trường.

B.

tác dụng ngoại lực biến đổi tuyến tính theo thời gian và vật dao động.

C.

kích thích lại dao động sau khi dao động đã bị tắt hẳn.

D.

truyền năng lượng cho vật dao động theo một quy luật phù hợp.

A.

Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động.

B.

 Dao động duy trì có biên độ không đổi.

C.

Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

D.

 Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

A.

Tần số ngoại lực tác dụng vào vật.

B.

Pha ban đầu của ngoại lực tác dụng vào vật.

C.

Sự chênh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.

D.

Lực cản của môi trường.

A.

Tần số ngoại lực tác dụng vào vật.

B.

Cường độ ngoại lực tác dụng vào vật.

C.

Tần số riêng của hệ dao động.

D.

Lực cản của môi trường.

A.

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.

B.

Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc.

C.

Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.

D.

Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.        

A.

Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

B.

Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

C.

Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.

D.

Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ