Bài tập trắc nghiệm 15 phút Động cơ không đồng bộ ba pha - Dòng điện xoay chiều - Vật Lý 12 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Động cơ không đồng bộ ba pha - Dòng điện xoay chiều - Vật Lý 12 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Vật Lý lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha.
B. Biến đổi điện năng thành năng lượng khác.
C. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
D. Có hai bộ phận chính là roto và stato.
A.

Nhỏ hơn tần số góc của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato .

B.

Lớn hơn tần số góc của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.

C.

Bằng tần số góc của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.

D.

Có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số góc của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tuỳ vào tải.

A. Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng.
B. Động cơ không đồng bộ ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha
C. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, vận tốc góc của khung dây luôn nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay
D. Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên cơ sở của hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
A.Luôn bằng tốc độ quay của từ trường.
B.Lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
C.Nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
D.Có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ